رمز موفق بودن فروشگاه اینترنتی، مثل هر کار دیگری که برای اولین بار انجام می‌گیرد، پشتکار، صبر و دوام ، پیگری و حل کردن یک به یک مشکلات است تا تجربه حاصل گردد و تبدیل به یک فروشگاه موفق اینترنتی شویم. بیاد داشته باشیم موفقیت یک شبه حاصل نمی شود.
 

موفقیت فروشگاه اینترنتی
 

  • ایمان داشتن به اینکه این یک فرصت است و از فرصت باید به موقع استفاده کرد قبل از آنکه دیگر رقبا استفاده کنند.
  • وقتی یک مشتری ، یک خرید اینترنتی انجام می‌دهد و یک تجربه خوش برایش ایجاد می شود طبیعتا این تجربه خوش خود را با دیگران هم در میان می‌گذارد و تبلیغ دهان به دهان در فضای آنلاین کارکردش از فضای واقعی بیشتر است چون امتحان کردنش راحت است.
  • یکی از دلایل عدم تمایل افراد به فرار از خرید اینترنتی، هزینه حمل است. سعی کنید حداقل مبلغ مشخص سفارش برای ارسال رایگان را پایین انتخاب کنید. بجای آنکه در قیمت کالا تخیف دهید هزینه ارسال را صفر و یا خیلی کم انتخاب کنید. توجه کنید که آنچه مهم است. ایجاد تجربه خوش خرید اینترنتی و عادت دادن مشتریان به این روش است.
  •   وقتی یک فروشگاه واقعی می زنیم برای آن پرسنل هم استخدام می کنیم. برای فروشگاه مجازی هم باید یک پرسنل و مسئول تعیین کرد تا به یک فروشگاه سود آور و موفق و شایسته برند ما تبدیل شود.
  • بدون سرمایه گذاری ، انتظار سودآوری بی معنی است و اینکه قبول کنیم سودآوری و سوق دادن مشتریان فعلی و جذب مشتریان قدیمی و جدید نیاز به پشتکار و یادگیری دارد.