طراحی و راه اندازی سایت شرکت مهندسی راشا اروم آب آزما

به همراه سامانه مدیریت طرح های نوین آبیاری

مدیریت طرح های نوین آبیاری
مدیریت طرح های آبخیزداری

دارای چندین سطح مدیریت

تایید و رد کردن طرح ها

امکان ارسال پیام و تیکت

گزارش گیری ار طرح های تایید شده

پرینت اطلاعات طرح

امتیاز دهی به کاربران