باشگام یک سامانه رزرو و خرید انلاین بلیط هست که این امکان را به شما میدهد که در کم ترین زمان بتوانید به اماکن تفریحی ورزشی دسترسی داشته باشید.

این سامانه کار خود رو به صورت استارت اپ شروع کرده و امید است بتواند خدمات شایسه به مردم کشور ارائه دهد.

همچنین مدیران و مالکان باشگاه ها و مجموعه های ورزشی میتوانند به صورت رایگان مجموعه ورزشی خود را در این مجموعه ثبت نمایند.

ثبت مجموعه ورزشی در باشگام موجب تبلیغات رایگان و همچنین افزایت اعضا میشود.یعنی مخاطبان مجموعه ورزشی شما به راحتی میتوانند باشگاه شما را پیدا کرده و از خدمات شما استفاده کنند.