طراحی جعبه باتری ایسوزو-isuzu

طراحی جعبه در ارومیه

طراحی جعبه باتری ایسوزو برای بسته بندی باتری خودرو شرکت آذرباتری

isuzu