reCAPTCHA نامرئی را نسخه بهبود یافته از (reCAPTCHA v2 (No CAPTCHA) توسعه یافته توسط گوگل است، و کاربران دیگر نیاز به کلیک بر روی دکمه: "من ربات نیستم" برای اثبات انسان بودن آنها ندارند.

در reCAPTCHA  نامرئی دیگر یک کادر CAPTCHA تعبیه شده برای کاربران برای تعامل وجود ندارد. شما با این تکنلوژی فقط با نشان دادن آن در پایین صفحهاز کاربران سایت خود مطمئن شوید.(نشانه را هم میتوان پنهان کرد ولی توصیه نمی شود.)

نمونه reCAPTCHA نامرئی:

 

ادغام reCAPTCHA نامرئی با لاراول

 

آموزش نصب reCAPTCHA نامرئی (نصب ریکپچا نامرئی در لاراول)

ابتدا باید پکیج مورد نظر را به لاراول اضافه کنید. 

composer require albertcht/invisible-recaptcha

سپس ServiceProvider زیر را به فایل app/config/app.php اضافه کنید.

AlbertCht\InvisibleReCaptcha\InvisibleReCaptchaServiceProvider::class,

 

تنظیمات  ریکپچا نامرئی :

قبل از تنظیم پیکربندی شما به یک api از گوگل نیاز دارید برای ساخت با آدرس زیر مراجعه کنید

 https://www.google.com/recaptcha/admin

در این مرحله باید گزینه invisible reCAPTCHA را انتخواب کنید.

بعد از ثبت سایت خود باید کلید هارا به صورت زیر به فایل .env اضافه کنید

INVISIBLE_RECAPTCHA_SITEKEY={siteKey}

INVISIBLE_RECAPTCHA_SECRETKEY={secretKey}


INVISIBLE_RECAPTCHA_BADGEHIDE=false


INVISIBLE_RECAPTCHA_DEBUG=false

 

آموزش استفاده از reCAPTCHA 

نمایش reCAPTCHA در سایت شما

{!! app('captcha')->render(); !!}

پشتیبانی از زبان های سفارشی:

{!! app('captcha')->render($lang = null); !!}

اعتبار سنجی :

اضافه کردن 'g-recaptcha-response' => 'required|captcha' به قوانین آرایه.

$validate = Validator::make(Input::all(), [
    'g-recaptcha-response' => 'required|captcha'
]);


 

مشاهده اطلاعات تکمیلی در منبع